2018
06
05

Édesanyánk és a Földanya

Most pedig köszöntsük az anyákat, akik szívükkel és testükkel örökké a miénk maradnak. Minden vétkünket megbocsájtják  és nincs olyan perce a napnak, amikor ne mehetnénk ölelő karjaikba,amíg élnek. Minden sikerünkben és örömünkben osztoznak és minden bánatunk könnyeit letörlik. Az anyák az élet forrásai, még a leggonoszabbak is vágyakoznak anyjuk után, mert amíg egy parányi jóság, lelki tisztaság, jóakarat is rejtőzik egy ember szívében, addig mindig képes lesz kimondani: Édesanyám!

Az édesanyánk a mi legszemélyesebb ügyeink képviselője is. A jó anyával mindent megoszthatunk és minden érzésünket átélik ők is. Úgy ismernek bennünket, mint akiknek saját testük bölcsőjében életet adtak. De átvitt értelemben a bolygó,  amelyen élünk, az is a mi anyánk. Ő adta az életet minden teremtménynek. Illene ezt jobban megbecsülnünk és sokkal nagyobb szeretettel gondolni szülőhelyünk és elmúlásunk bolygójára, a Földre. “A Földanya a spirituális tudás szerint, nem istennő, de isteni eredetű és női princípiummal bíró lény, aki éppen úgy fejlődik, mint az emberi testbe bújt lelkek sokasága. Ő ősidők óta látja a rajta-benne cseperedő kultúrák mindegyikét: születésüket, virágzásukat, hanyatlásukat. Sokféle nép megannyi nyomot hagyott testén, testében és láthatatlan lényében.” És befogadott bennünket, mint saját édesanyánk. Őrzi minden tettünket, jót és rosszat egyaránt. A virág ültetését, a gyümölcsfa oltását, a szőlő művelését, de  az esztelen háborúk okozta sebeket is, a gyilkosságokat, a bűnöket, az emberi faj által kitalált minden megaláztatást és könyörtelenséget. A Föld az otthonunk. Nagyobb megbecsülést és kíméletet, tiszteletet érdemelne, és főleg nem a pusztítását és kizsákmányolását.

A régi időkben külön imákkal üdvözölték, tisztelték és dicsérték a Földanyát. Ha valamit elvettek, kölcsön vettek a Földtől, azt igyekeztek mihamarabb  visszaadni vagy pótolni számára. Ezáltal kölcsönösen előnyös együttélés alakult ki a Föld és a rajta élő emberek között.  Történelmi népek papjai és sámánjai, csillagjósok és táltosok áldozatokat mutattak be a Földanyának és imádkoztak hozzá.  Tudták, hogy a Földnek köszönettel és hálával tartozunk, s ezt illik tettek formájában is kinyilvánítani, ha már egyszer a születésünktől halálunkig vendégei lehetünk ennek  a csodálatos bolygónak.

Anyák napján, tehát köszöntsük az Édesanyákat, és köszöntsük egy gondolattal a Földet is, amely 4,567 milliárd éve szolgál bennünket!


Szóljon hozzá

Támogassa a szabad véleményt! Támogassa a független médiát!
A részletekért kattintson ide