2019
24
02

Halálvonattal jöttek Sopronba

Százéves a vörösterror. Több, mint százmillió ember életébe került és Sopron is hozzáadta ehhez az ártatlanok lelkét. Lenin legjobb tanítványai garázdálkodtak és gyilkoltak itt egy évszázada. Úgy, mint Szamuely Tibor és testvére László, Kellner Sándor, Entzbruder Dezső, Bors László, Knapp Gábor, Cserny József és a többiek.Többnyire a hírhedt halálvonaton érkeztek városunkba a proletárdiktatúra különítményesei. Igazából ez a “páncélvonatnak” hívott szerelvény mindössze egy mozdonyból, egy poggyászkocsiból két szalonkocsiból, egy étkezőkocsiból, valamint négy elsőosztályú Pulmann-kocsiból állt. Nyilvánvaló, hogy ezekből a a díszes, a burzsoázia hivalkodását hirdető kocsikból, még nagyobb élvezet volt a véres terror cselekmények végrehajtása. Erről egy cikkében így nyilatkozott Szamuely Tibor a népbiztos, Lenin kedveltje: “A hatalom a kezünkben van. Aki azt akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, azt kíméletlenül fel kell akasztani. Az ilyennek bele kell harapni a torkába. A magyarországi proletariátus eddigi győzelme nem került különösebb áldozatokba. Most azonban szükség lesz arra, hogy vér ömöljön. A vértől nem kell félni. A vér – acél: erősíti a szívet, erősíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, mely az igazi kommünvilághoz elvezet minket. Ki fogjuk irtani, ha kell, az egész burzsoáziát.”

A legalantasabb emberi ösztönök előhívói, Cserny József vezetésével,  kétszáz fős különítményt alakítottak, a Lenin fiúkat.  Rettegett vonatukkal bejárták az országot és mindenütt felléptek, ahol a tanácsrendszert veszélyeztető megmozdulásokat sejtettek. Ezen kívül, főleg Budapesten és Sopron környékén több kommandót állítottak fel, ezek eszközeikben szintén nem válogattak. Rendszeresen jártak „rekvirálni” a kiszemelt lakásokból, preventív célból túszokat szedtek a polgári lakosság köréből; vélt ellenségeiket elfogták és megkínozták. Áldozataik között voltak a soproni Szántó Róbert és Fennesz Rezső, Brinner Lajos, Pneiszl Károly, Tschürtz Frigyes, Steiner Sándor és a fülesi plébános Szemeliker Antal, több más vértanúval együtt.

A vidéki lakosságot fájdalmasan és megalázóan érintette a proletárdiktatúra harcos egyházellenessége. A Budapestről érkező agitátorok sokszor provokatívan léptek fel, nemcsak kilátásba helyezték, hogy a templomokból mozikat csinálnak, a  nőket pedig  „kollektivizálják”, hanem tettlegesen is bántalmazták, kézigránáttal felfegyverzett különítményeik szétkergették a miséző gyülekezetet. Őrületüknek nem volt határa, hiszen beszántották a teniszpályákat, megrongálták a Milleniumi Emlékművet, Vörös húsvétot rendeztek, melynek fő attrakciója volt, az uralkodóink és királyaink szobrain történő mászóséta.

Sopron vármegyében rengeteg ártatlan ember esett áldozatául a Lenin fiúk kegyetlenkedéseinek. A későbbi kutatásokból kiderült, hogy azért szerveztek ennyi akciót éppen Sopronba és környékére,  mert a Lajtaszentmiklós-Savanyúkút (napjainkban Ausztriához tartoznak) határfaluktól alig néhány kilométerre feküdt Bécsújhely, az ausztriai kommunisták központja. Innen számított támogatásra a budapesti vörös kormány. Másrészt, pedig 1919. május elsejétől kivette az antant a tanácskormány hatásköréből a Moson megyében lévő Királyhida ellenőrzését, márpedig a Bruck-Királyhida , osztrák-magyar vasúti határállomás volt a vörösök  egyetlen legális kapuja Nyugat -Európa felé.

A legvéresebb kezű Szamuely Tibor illegális fegyvercsempészetre is felhasználta az osztrák határ közelségét. Ő sokakkal együtt a bukás után menekülni akart, de Savanyúkútnál elfogták, hogy megússza a számonkérést pisztolyával agyonlőtte magát. Egyetlen környékbeli temetőben sem voltak hajlandóak megadni neki a végtisztességet. Savanyúkút határában végül elásták. Tetemét 1945 -ben a Vörös Hadsereg katonái éjt nappallá téve keresték, de hiába kutattak a kommunista “hős” után, soha nem találták meg. Egy Lenin elvtárstól kapott Omega aranyzsebóra, és aranykézelőgombok maradtak utána. Mint tudjuk harcos társainak többsége, mint Entzbruder Dezső, Bors László, Kellner Sándor és Knapp Gábor ugyancsak itt lelte, többnyire csúfos halálát a környékünkön, melyet a korábbi kegyetlenkedések kiváltotta bosszú vezérelt.

 

 

Forrás: Szikszai Mihály főlevéltáros.                                                                    Képünkön: Szamuely halálvonata egy korabeli francia napilapból

Gerencsér Miklós: Vörös könyv.


Szóljon hozzá

Támogassa a szabad véleményt! Támogassa a független médiát!
A részletekért kattintson ide