2018
13
03

Hová lettetek gascogn-i legények?

Ijesztően aktuálisak Hankiss Elemér 28 évvel ezelőtt leírt sorai. Akkor éppen a rendszerváltozás utáni első szabad választások előtt voltunk. Minden leírt sor sajnos ma is megállná  a helyét. Kivéve azt, hogy a felsorolt pártokból egyedül a Fidesz maradt talpon. De úgy tűnik eltűntek a gascogn-i legények is.

De ma még – és már -félünk egymástól és félünk a jövőtől. Félünk, hogy a másik megkaparintja a sajtót és a televíziót, s nem enged majd szóhoz jutni minket – s ezért hisztériá­sán igyekeztünk megka­parintani a sajtót, s kizárni a másikat a televízióból -,félünk, ha a másik győz, elszabadul a pokol, s ezért azt hirdetjük, ha mi győz­nénk elsza­badulna a mennyország.
Félünk,ha vereséget szenvednénk a választá­sokon, mert ellenfe­lünk tisztességtelen eszközökkel, rejtett szö­vetségekkel, idegen pénzzel fölénk keveredett, akkor nemcsak a parla­mentből s a közéletből szorulnánk ki, hanem élet-lehetőségeinket is veszély fenyegetné. Félünk, hogy ellenfeleinket külföldi erők pénzelik, s ezért mi is pén­zek után szaladgálunk. Félünk a munkanélküli­ségtől, a nyomortól, az el­következő évektől félünk; félünk, hogy az ügyesek és gátlástalanok elkapkodják előlünk a nemzeti vagyon legjavát; félünk, hogy demagóg jelszavak­kal megnyerik az elkesere­dett tömegeket a régi vagy az új nemzetmentők. A jobboldal fél a baloldaltól, a bal a jobbtól; a nemzeti­ek a kozmopolitáktól, a kozmopoliták a nemzeti­ektől; a gazdagok a szegé­nyektől, a szegények a gazdagoktól; a kormány az iparbáróktól, az iparbá­rók a kormánytól; az SZDSZ az MDF-től, az MDF az SZDSZ-től, a Demisz a Fidesztől, csak a Fidesz nem fél senkitől és semmitől, MERT ŐK A GASCOGN-I LEGÉ­NYEK… GÉM-LÁBU SA­SOK, : CSODALÉNYEK, AMILYEN NEM VOLT SO­HA TÁN!
(Hankiss Elemér, Világ 1990. február 15.)

Szóljon hozzá

Támogassa a szabad véleményt! Támogassa a független médiát!
A részletekért kattintson ide