2019
16
02

Rotterdami Erasmus és Sopron

550 éve született Rotterdami Erasmus, aki bizonyíthatóan soproni teológusokkal is levelezett.Micsoda szellemi kapocs ez, amire városunk is büszke lehet. Igazi lángelme és humanista volt ő, aki a békét és párbeszédet hirdetett a katolicizmus és a reformáció között. Életműve előtt tisztelegve kapta az Erasmus nevet az Európai Unió 1987-ben elindított felsőoktatási programja.

Erasmus születési  dátumán még napjainkban is vitatkoznak, de az 1469 a leginkább elfogadott. Tény, hogy törvénytelen gyermekként látta meg a napvilágot, amit ő egész életében nagyon szégyellt. Amit azonban a világnak, az európai kultúrának adott, azt cseppet sem kell szégyellnie. Korának vallási viharaiban élt. Ágoston rendi kolostorban nevelkedett, és szerzetes is lett. Először Párizsban, majd Angliában járt egyetemre, ahol életre szóló barátságot kötött Morus Tamással. Bolognában szerezte meg a „Szabad művészetek doktora” címet. Ezután Velencében dolgozott, s Rómától kieszközölte a szerzetesi fogadalma alóli mentesítését, majd Cambridge-ben tanított teológiát. Később V. Károly császár tanácsadója lett, de hamarosan Baselben telepedett le, ahol a katolicizmus és a reformáció kölcsönösen „tolerálta” egymást. A svájci városból több levelet is váltott a soproni reformáció jeles képviselőivel.

Irodalmi munkásságában – didaktikai megfontolásokból – egyesítette a szókratészi szellemiséget a szatirikus erővel. Könyvei: A balgaság dicsérete, A keresztény harcos kézikönyve, A keresztény fejedelem nevelése, Újtestamentum, Nyájas beszélgetések és A gyermekek nevelése címek alatt látott napvilágot, mely utóbbi 1913-ban magyarul is megjelent.

Bibliafordításairól vallott nézetei, magyarázatai alapján készültek az első magyar bibliafordítások. Az „Újszövetség” görög nyelvű nyomtatott példánya 1516-ban, azaz több mint 500 éve terjedelmes jegyzeteivel ellátva jelent meg, s amelynek előszavában a következőket írta: „Szenvedélyesen elhatárolódom azoktól, akik ellenzik, hogy a Szentírás le legyen fordítva a nép nyelvére.”
Erasmus görög nyelvű Újszövetségének átdolgozása jó alapot teremtett, hogy jobb fordítások készüljenek az európai nyelveken. Így Erasmus fordítását használta fel a német Luther Márton, az angol William Tyndale, az olasz Antonio Brucioli, és a spanyol Francisco de Enzines.

 

Forrás: Fenyves Mária Annunziata( Montázs Magazin )


Szóljon hozzá

Támogassa a szabad véleményt! Támogassa a független médiát!
A részletekért kattintson ide