2018
29
06

Sopronbánfalván nyugszik a “Láncos kutya” bátyja

Tito marsall pontosan 70 éve lett “Láncos kutyává”. Sztálin ugyanis nem tűrte, hogy az internacionalista táboron belül bárki is külön utakon járjon. Josip Broz Tito azonban ragaszkodott a maga kis diktatúrájához, szemben a Generalissimus birodalmi diktatúrájával. Eközben 1921 óta élt már Sopronbánfalván Broz Márton, Tito bátyja, akit a trianoni békeszerződés után helyeztek át Bécsújhelyről a soproni déli vasúthoz, mert a dolgos vasutas magyar állampolgár kívánt maradni.A két ember élete, mint az ég és a föld. Tito hatalomvágyó, akaratos, diktatórikus hajlamú kemény vezéralkat. Míg bátyja  pályamunkás lett a bécsújhelyi vasútállomáson, szorgalmának és tehetségének köszönhetően néhány év múltán főkalauzzá nevezték ki. Ebben az időszakban látogatta meg Joszip öccse többször is Lajtaszentmiklóson. Utána már csak a második világháború elmúltával találkoztak egyetlen alkalommal.

Tito előtt fényes életpálya rajzolódott ki. Bár először ő is két kezével kereste meg kenyerét. Fémmunkásként dolgozott Bécsújhelyen, majd Németországban, a Benz cégnél, rövid ideig pedig  a Daimler tesztvezetője lett. 1914-ben még az első világháború kitörése előtt, be kellett vonulnia a Monarchia hadseregébe. Broz Mártonnak, a bátyjának az utolsó híre ekkor az volt róla, hogy Budapesten egy katonai vívóbajnokságon ezüst érmet nyert. Ezután hosszú-hosszú évekig  csak egy-egy levelezőlappal adtak  hírt egymásról. Broz Márton sokáig nem is tudott arról, hogy az öccse hadifogságba esett és a Szovjetunióban és  belépett a kommunista pártba. Majd az első Jugoszlávia idején aktívan részt vett a nemzetközi munkásmozgalomban, még börtönbe is zárták.

Titot 1945 végén már győztes partizánvezérként ismerte a világ, aki a háború alatt a szövetségesek oldalán sorra aratta a győzelmeket a német megszálló csapatok ellen. A két testvér hosszú évekig szinte semmit nem tudott egymásról, míg egy napon  egy horvát és szlovén katonákat szállító vonat gördült be a szétbombázott soproni állomás  újjá épített vágányára. Horvátul tudó tolmácsot kerestek. Broz Márton  azonnal jelentkezett és egy tiszttől megtudta, hogy  milyen híres ember lett az öccséből.  Néhány nap múlva a szovjet városparancsnokságról is megkeresték a partizánvezér bátyját. Attól fogva védelmet élvezhetett a soproni Broz család.

1946-ban Márton fia, Broz Ferenc meglátogatta Belgrádban az akkor már teljhatalmú nagybátyját. Ő pedig megbízta unokaöccsét azzal, hogy a vajdasági magyar területekről érkező leveleket fordítson. Egyetlen alkalommal a Sopronban élő bátyja is  találkozott vele Belgrádban. Tito azonban bármennyire is invitálták, soha nem jött el Sopronba.

Két év múlva már haragban állt Tito és Sztálin. Érlelődött a szovjetekben egy megszállás gondolata, de mivel Tito volt az egyetlen kommunista testvérország, amelyet saját partizán hadserege szabadított fel a német megszállás alól, nem merték megtámadni Jugoszláviát. Ehelyett a titkosszolgálatokkal és a pártsajtóval indítottak általános támadást.  Így lett a szocializmus “Ifjú sólymából” a kapitalisták “Láncos kutyája”. Sztálin nem bírt el Titoval, sőt a későbbi években sorra jelentkeztek követői a többi szocialista országban is. A lengyel Gomulka, a román Patrascanu,  a csehszlovák Rudolf Slánsky is külön utas lett. A keleti országok forradalmai is többnyire, az elszakadás vágya, a saját út akarása miatt robbantak ki. Ha úgy vesszük maga Nagy Imre miniszterelnök is valami efféle irányzatot képviselt 1956-ban.  Csehszlovákia 1968-ban, Lengyelország pedig 1981-ben. Tény, hogy a példát adó Tito független politikáját haláláig megőrizte és a fejlődő országok legtekintélyesebb támogatójává vált.

Jómagam a rendszerváltás után egy évvel még találkoztam Broz Ferenccel, akivel interjút is készítettem. Azóta ő is már a sopronbánfalvi temetőben nyugszik, ahol édesapja is, a híres Tito testvérbátyja.

 

Forrás : wikipédia és saját interjúim

Fotó: Tito marsall, akit soha nem tudott legyőzni Sztálin (Europress/getty)


Szóljon hozzá

Támogassa a szabad véleményt! Támogassa a független médiát!
A részletekért kattintson ide