2019
04
03

Soproni egyetemi demokrácia

A soproni egyetemisták már a városba településüktől kezdődően többször is bizonyították, hogy elkötelezett hazafiak, másrészt az Alma Mater hű polgárai. Véleményeik, meglátásaik tiszteletet érdemelnek. Ezért megdöbbentő a hír, hogy kirúgott Igazgatójuk U. Nagy Gábor ügyében az egyetem vezetői szóba sem álltak a kéréseiket, követeléseiket megfogalmazó Alkalmazott Művészeti Intézet hallgatóival.Pontosan száz éve települt át Selmecbányáról Sopronba a Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola. A trianoni országrablás üldözte el őket ősi helyükről, de Sopronban sem mellőzhették a történelem viharait. Már a népszavazást megelőző harcokban is felelős polgárként, számos áldozatot (életáldozatot is) vállalva mutatták meg hazaszeretetüket és lokálpatriotizmusukat. Később a náci megszállás idején nem egyszer tanúbizonyságot tettek magyarságukról. Gyakran példát adva a helybélieknek is bátorságból és szabadságszeretetből. Végül 1956 volt a legfényesebb példa arra, hogy az ország, a város mindig számíthatott rájuk, ha a zsarnokság elleni harcban kellett helytállniuk. A város megbecsült polgáraivá, az egyetem büszke hallgatóivá így váltak ők az idők folyamán. Így hát senki sem tagadhatja, hogy véleményüket, elgondolásaikat, kéréseiket mindenkor  figyelembe kell venni, hiszen ők már letették az asztalra becsületüket és tisztességüket, partnerekké váltak nem csupán az oktatásban, hanem a városi és egyetemi közéletben is egyaránt. Nem is beszélve arról, hogy az egyetemi demokrácia alaptétele az oktatók és vezetők , a professzorok és hallgatók közötti szabad véleménycsere és disputa, amely csak mindenki javára szolgálhat.

Ezért szomorú a hír, hogy az eddig az általuk megfogalmazott petíciót és tiltakozásukat semmibe vette az egyetem vezetése. Korábban hétszázan írták alá azt a petíciót, amelyben megfogalmazták az igazgatójuk leváltásával kapcsolatos követeléseiket. Ezt megelőzően pedig február 14-én a Független Diákparlament nyilatkozatban biztosította őket támogatásáról, és ez a Dékáni Hivatalba is eljutott. Ezekre a kezdeményezésekre semminemű választ nem kaptak. A Független Diákparlament levele is süket fülekre talált. Ezért február 27-én délelőtt személyesen keresték fel a Soproni Egyetem vezetőit, hogy átadjanak egy levelet, melyben március 5-re, azaz holnapra tárgyalásra invitálják a ,az Alma Mater vezetőségét. Egyben jelezték, hogy a megbeszélésen az AMI hallgatói és oktatói is jelen lesznek.

Reméljük, hogy az egyetem vezetői  ezúttal már teljesítik és komolyan veszik a hallgatók kérését, megértik, hogy U. Nagy Gábor ügyében egészen más véleményen vannak, mint ők: „Azt gondoljuk, hogy az ügy felelőssége a Soproni Egyetem vezetését terheli azzal, hogy U. Nagy Gábort mindennemű szakmai indoklás nélkül azonnali hatállyal menesztették nemcsak intézetvezetői, de oktatói státuszából is. Ez számunkra teljesen érthetetlen és elfogadhatatlan”

Ám egyelőre az egyetem vezetői akként reagálnak a hallgatók követeléseire, hogy: “Prof. dr. Náhlik András, a Soproni Egyetem rektora és dr. Magoss Endre, a Simonyi-kar dékánja február 8-án egy U. Nagy Gábor kérésére létrejött találkozón felajánlották U. Nagy Gábor számára, hogy oktatói pozícióban tovább dolgozhat a Soproni Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetében. U. Nagy Gábor ezt a felajánlást azonban visszautasította, így az AMI egyes hallgatói, oktatói és munkatársai levelében megfogalmazott kérés okafogyottá vált.” Azt azonban elfelejtették hozzá tenni, hogy az egyetem részéről eleve feltétel volt, hogy az AMI továbbra is a Soproni Egyetem intézményeként működjön…Márpedig U. Nagy Gábor korábbi nyilatkozataiból kiderül, hogy éppen ebben a szervezeti formában nem lát kibontakozást intézete számára: “– A Simonyi-kar kilenc intézete közül vagyunk az egyik… Többszörösen integrált helyzetünkből évek óta próbálunk kitörni, hiszen így a lehetőségeink, forrásaink erősen korlátozottak. Holott a kar hallgatói létszámának negyven százaléka a miénk. Tárgyalásaink során szerettük volna elérni az önálló intézeti státuszt, de nem sikerült. Így pedig nem tudunk művészeti fakultásként működni, holott a jövőnk szempontjából ez elengedhetetlen lenne. Mivel az előrelépési szándékaink mind kudarcba fulladtak, felvettem a kapcsolatot a győri Széchenyi-egyetemmel. Erős művészeti kar jöhetne ott létre, de hangsúlyozom: integrálódni akartam, nem kiválni. A cél nem Sopron elhagyása, hanem a megerősödés.”

U. Nagy Gábor törekvése tehát teljes mértékben világos. Fejlődni, növekedni szeretne az általa 2010 óta vezetett intézményben. Szárnyalni szeretne, mint általában a művészetek képviselői, de  nyilvánvaló, hogy ehhez nem látja az elegendő önállóság és pénzügyi támogatás feltételeit. És hogy a hallgatói kiállnak mellette és a végsőkig kitartanak a harcában. Ez miért olyan meglepő ? Elfogadták őt, bíznak benne és úgy gondolják az általa vezérelt elképzelések jók és eredményesek, és nem utolsósorban hitelesek is . Hiszen már bizonyítottak az elmúlt évek során, országos hírűvé növekedett az intézet. Szép volna tehát, ha holnap  az érintett  felek végre közös fórumon meghallgatnák egymás véleményét. Egyenrangú vitában fejtenék ki elképzeléseiket és nem az autokratikus intézkedések nyelvén beszélne senki sem. Ez volna holnap a soproni egyetemi demokrácia erős próbája!

 

Forrás:  Kisalföld. 2019. 03.04. lapszám. Kirúgott igazgató -Az AMI hallgatói tárgyalásra hívták a Soproni Egyetem vezetőit.


Szóljon hozzá

Támogassa a szabad véleményt! Támogassa a független médiát!
A részletekért kattintson ide