2023
14
04

Washington park

Egyik kedvencem ez a kis park Sopronban. Nyaranta leülök egy kicsit az itteni padok egyikére és élvezem a város zsibongását. Jó itt lenni közel a város szívéhez. Jó itt elgondolkodni a világ dolgairól. Nepomuki Szent János szobra azonban nagyon megtévesztő. Vajon mit keres itt az egyház vértanújának emlékműve, abban a parkban amelyet eredetileg Washington Györgynek állítottak ? Miért nem Washington szobra van itt, vagy éppen az övé is? Annak a Washingtonnak, aki az Egyesült Államok első elnöke volt és akit a nagyhatalom ma is nemzeti hősként tisztel, hiszen a nagy ország megszületésének minden harcában, történelmi fejezetében aktívan részt vett. Ő volt a függetlenségi háború főparancsnoka és az alkotmányozó nemzetgyűlés elnöke. És az akkor megszületett alaptörvény (1790) máig érvényben van, mint a világ egyik legrégibb – hatályos – írott alaptörvénye. Az amerikai alkotmány történelmi hatása felbecsülhetetlen volt, hiszen a Montesquieu-i elvek alkalmazásával, és az alapvető szabadságjogok megfogalmazásával mintát adott nem csupán a nagy francia forradalom, de valamennyi polgári berendezkedést választó állam számára. A lényeg ennyi, de hogy a derék soproni városatyák miért emelték ezt a szerény parkot 1932-ben, akkor amikor Magyarország és benne Sopron leginkább a Trianon okozta sebektől vérzett. Ki tudja miért? Amerika alig több,mint egy évtizeddel azelőtt szemrebbenés nélkül aláírta az Antant békediktátumát. Országunk pedig akkor már Olaszországtól és Németországtól remélte a megcsonkítás jóvátételét. (Rövid időre később részben meg is kapta azt.) Mégis az akkori városvezetőink le tudták győzni az aktuális politikai nyomás késztetéseit és fájdalmát és egy olyan államférfi 200. születésnapjára alkották meg ezt a szép kis parkot, aki végső soron hibái és bűnei ellenére is nagyon pozitív szerepet játszott a világtörténelemben. Bizony tárgyilagosan döntöttek. És ez a kis park,amely olyan közel áll szívemhez túl élte a második világháborút is. Az amerikai liberátorok bombázását, sok pusztulást és halált okozva éppen Sopronban. És túlélte a szovjet rémuralmat is, amely ugyancsak sok halált és pusztulást okozott. Túlélte 56-ot, amikor éppen azok az amerikaiak, a szabadság bajnokai, nem segítettek nekünk a szovjet agresszor elleni harcunkban, akik ma is régi alkotmányuk törvényei szerint élnek. Most viszont segítenek a megtámadott Ukrajnának. Ezért háborúpártiak? Kik a háborúpártiak? És kik a békepártiak ?Szegény magyarjaink ebben is megosztottakká váltak. A kormányunk meg felerősíti, szántszándékkal gerjeszti ezt a megosztottságot, és közben komoly tiszteletet követel. De hát azt követelni nem lehet, azt bizony ki kell érdemelni. Georg Washington se követelte azt ki 1932-ben a soproniaktól. Megadták neki a tiszteletet épeszű és tárgyilagos, bölcsesség vezette megfontolásból.
Azt pedig, hogy ki volt igazából a háborúpárti és ki a békepárti a mostani drámai ukrajnai háborúban, majd a történelem elkövetkező folyama dönti el. Remélhetően történészeink a jövőben éppolyan tárgyilagos ítélhetnek majd, mint annak idején Sopron városvezetői döntöttek a Washington park létesítéséről is.
Könnyen meglehet, hogy Nepomuki Szent János akár már tudja is, ő valóban száz százalékig békepárti volt.

Szóljon hozzá

Támogassa a szabad véleményt! Támogassa a független médiát!
A részletekért kattintson ide