2019
18
08

Merkel és Orbán kompromisszuma?

Bizonyosan Angela Merkel szívének való lesz a soproni evangélikus templomban megszervezett istentisztelet. Németsége itt találkozhat a soproniak németségének gyökereivel. Szellemi fókuszba helyeződhet ez a különös ökuménia, amely a német kancellár  családi öröksége is; révén, hogy édesapja Horst Kasner maga is evangélikus lelkipásztor volt valamikor.Ám micsoda fájdalmak, megaláztatások, hitehagyások és árulások színezik majd a mostani látogatása színfalait. Sopron, amelynek lakossága 1850-ben 97 százalékig német ajkú városként létezett a nagyvilágban, száz év alatt teljes fordulatot téve csaknem ugyanekkora arányban magyarrá változott. Ez a száz év borzalmas és nagyszerű is volt a maga folytonosan viharzó történelmével. Két világháború, zsidó majd német üldözések, kommunista terror és elnyomás, aztán ébredés 1989-ben. A piknik, ami valóban hozzájárult a berlini átok és a fal leomlásához az utolsó pillanatban szabadította ki azt a szellemet a palackból, ami már szinte halálra volt ítélve a hanyatlás kénköves poklában. Hanyatlott ez a világszellem a kettétépett Németországban is, aminek fájdalmát egy Hamburgban született kislány saját bőrén tapasztalhatta meg, amikor édesapját áthelyezték Lipcse környékére, így aztán a vasfüggöny zárta le hosszan a család életútját. Alkalmazkodni, élni kellett, így lett békepappá az atya is, akinek a lánya azonban az NDK ifjúsági szervezetiben növekedett tovább. ” A szűk elitbe került, amelynek tagjai az egyetemi felvételt biztosító középiskolában tanulhattak, majd fizikushallgatóként vették fel a lipcsei Karl Marx Egyetemre. Mind tanulmányainak idején, mind munkahelyén, egy akadémiai kutatóintézetben, az FDJ (a magyar KISZ-nek megfelelő ifjúsági szervezet) funkcionáriusa volt, holott lelkészek gyermekei ezt általában nem vállalták”. Pragmatizmus, alkalmazkodóképesség és becsvágy vezérlete a továbbiakban ,mint a mi mostani miniszterelnökünket, Orbán Viktort is, akivel abban a templomban találkozik majd, ahol Sopron valószínűleg ősi lelki magját őrzi még.

Ha máshol soha, de itt megérintheti őket a közös múlt és a jellem elképesztő hasonlósága. Azonban akár még tanulhatnak is egymástól. Legfőképpen Orbán Viktor tanulhatna Angela Merkeltől, aki mégiscsak az európai demokrácia és szabadságjogok egyik megtestesítője, ellentétben Orbánnal, akit manapság a világ legnagyobb diktátorai közé sorol számos világlap. Merkel kinyitotta a kaput a migránsok előtt, Orbán elűzte őket. A német kancellár ezzel a tettével valóban ökumenikus felelősséget vállalt magára, evangélikusként a katolikus egyházfő útjára lépett. Ferenc pápáéra, akit a jelenlegi magyar kormány is képtelen megérteni. Ők tudtak a szív, a szolidaritás  szaván szólni, Orbán csak a pragmatikus önépítés és hatalom kiterjesztés útját járja. Propaganda kampányával a gyűlöletet szította fel az üldözöttek ellen, választási hadjáratának most is ez adja az erőforrását. A soproni evangélikus templomban illene a szíveknek, a léleknek találkoznia. Ez azonban túlságosan is magas szárnyalású élmény lenne két időszerűségek fogságában vergődő európai vezetőnek. Szinte meg sem engedhetik maguknak. Az ész vezérelte kompromisszumokra törekednek majd. Vezetőként a német gazdaság megtántorodásának elhárítása,(ettől függ Magyarország jövője is) a közös érdekeltségű Északi Áramlat-2 gázvezeték építése áll érdekükben.  Magyarország súlyos érdeke a német autógyárak megőrzése, az egyoldalú gazdaságfejlődés ezt követeli, ezt kell mindenáron működtetni. Az olcsó orosz gáz pedig a két ország közös érdeke, ezért Putyinnal is össze kell kacsintaniuk, még ha Trump fenyegetően összevonja is a szemöldökét. A templomi áhítatra és katarzisra tehát nem sok idő lesz. Az egykori hamburgi kislány és székesfehérvári kisfiú egyéni sorsa ezen a ponton , Sopronban találkozik országaik közös sorsával. Szív és ész találkozik majd, félő hogy az utóbbi kerül túlságosan is túlsúlyba, haszonelvű paktumok révén. Győznek a pillanatnyi feszítő érdekek, amelyek magukkal sodorhatják akár az alapvető és egyetemes erkölcsi értékeket is. (Még az ökumenikus értékeket is.) Németországgal közös múltunkban nem egyszer megtörtént ez már. A többit majd megtudjuk a nemzetközi sajtótájékoztatón.

 

 

Fotó: Orbán és Merkel  hasonló sorsa. Angela Merkel fiatal korában az FDJ -ot tagjaként.


Szóljon hozzá

Támogassa a szabad véleményt! Támogassa a független médiát!
A részletekért kattintson ide