2022
17
10

Ne kísértsen a múlt

Ez a rádió 66 évvel ezelőtt ezekben a napokban is folyamatosan hazudott.Azután egy véres forradalom árán a Rákosi címert felváltotta az itt látható felirat. Féléves voltam akkor ,de már a történelem része. Még nem érthettem az új kezdet beköszöntőjét: „A rádió hosszú évekig a hazugság szerszáma volt. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a minap, hazánk újjászületésének órájában sem bírta abbahagyni a hazugságot. De ez a harc, amely az utcán kivívta a nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közt is fellángolt. Akik a hazugság hirdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a Magyar Rádiónak, mely ezentúl joggal viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, mi új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben a régi hullámhosszon új hangokat fognak hallani. Ahogy híressé vált régi-régi esküminta követeli, az igazságot, a teljes igazságot és semmi mást, csak az igazságot fogjuk elmondani. Egy részecske vagyunk az ország testéből. Kérjük, adják meg azt a figyelmet munkánknak, mely minden dolgozó magyar embernek jár. Mi az egész forradalmi mozgalom szószólóinak valljuk magunkat, és a magyar nemzet hangját akarjuk hallatni ország-világ előtt. A rádió régi vezetőit és munkatársainak egy részét leváltottuk. Kelt Budapest, 1956. október 30-án.”
Most szomorú szívvel emlékezem erre, mert a mai napig párhuzamok vonhatóak a mai magyar közszolgálati elektronikus és az írott sajtó híradásaiban és tájékoztatásaiban. Az október hatodikai pedagógussztrájkot a legtöbb kormánypárti médium elhallgatta, vagy megcsonkítva közölte csak. Voltak akik patkányoknak nevezték a tüntető diákokat. Sopronban a helyi televízió mindössze tíz másodpercben reagált a nem mindennapi eseményre. Azt pedig várhatjuk ,hogy a város egyetlen újságja a Soproni Téma bármit is megjelenítsen az eseményről. ( Bárha megtenné, az kész csoda lenne ! Legfeljebb egy érdekes főszerkesztői jegyzetben…) Ha elhallgatják, ha manipulálják, megcsonkítják és csúsztatják is, mondhatnánk az ő dolguk, megtehetnék ezt, persze csak akkor ha egy, csupán egyetlen párt vagy mozgalom médiájaként dolgoznának. Ennek a pártnak az érdekeit képviselnék, mondjuk a Fidesz-KDNP-ét, de ezek az orgánumok soproninak vallják magukat mindannyian. És büszkén hirdetik is ezt. Ha tehát azt hirdetik ,hogy Sopronnak a soproniaknak írnak, üzennek, akkor megkérdeznénk vajon miért hallgatják el eseményről eseményre ezeket a rendezvényeket, miért csonkítják, rövidítik, manipulálják és miért nem adnak lehetőséget a nem kormánypárti oldal véleményének közlésére is. Ráadásul-ne feledjük – a mi adóforintjainkból működnek. Az adót, a közpénzeket fizetőknek pedig jó része egyáltalán nem kormánypárti.
66 év után ezért vagyok nagyon szomorú. A hiteles, többoldalú és objektív tájékoztatás hiánya miatt. Éppen amiatt, amit hatvanhat évvel ezelőtt is követeltek a végre felébredt magyarok, a forradalmárok. A tiszta szívűek és igazságot követelők. Miért kellett a vérüket adni azért,hogy a szitává lőtt homlokzatra, a harcok ütötte sebekre felkerüljön ez a felirat: Magyar Szabad Rádió!
Soproniak, Soproni Polgárok! A szabad és független , objektív tájékoztatás elemi követelmény kellene, hogy legyen mai világunkban, a mai Magyarországon, a mai Sopronban, amely demokratikusnak és szabadnak vallja magát. Ne kísértsen a múlt többé!!! Ez mindannyiunk érdeke és felelőssége …

2022
17
10

Basa

Az egyik kedvenc gyerekkori olvasmányom. Véletlenül találtam rá. Nagyon örültem neki. Örömömet csak fokozta,hogy ez a kiadás pontosan egyidős velem. 1956-ban látott napvilágot. Ám az, hogy mindössze 3 ,azaz három forintba került az egyenesen lenyűgözött Ez ám az ár-érték arány, mert ez a kis könyv igazi szépirodalom, színvonalas és lebilincselő is egyben. Írója Szász Imre, aki nagyon tehetséges volt és a természetet mesteri eszközökkel, kitűnő , részleteket is hangsúlyozó megfigyelésével közel hozta kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az általa megalkotott gyermekirodalom vetekszik a legnagyobb magyar írókéval. Ugyanakkor más stílust képvisel, mint például Fekete István. Szász Imre kalandregényei jobban hajaznak Mark Twain, Jack London műveire. Ez pedig nem véletlen ,hiszen írójuk hosszú ideig az Egyesült Államokban élt és be is járta annak legszebb tájait, számos kalandban volt ott része. A Basa egyébként egy kutyacsalád története. Egy csodálatos , bátor és rendkívüli erejű kuvaszé, akinek gazdáját osztrák katonák ölik meg az 1848/49-es szabadságharc idején és így magára maradva, a vad természetben és rossz emberektől üldöztetve kell megállnia a helyét. Tanulságos és szép történet, igazán hozzájárulhatott és ma is hozzájárul a gyerekek és ifjú emberek jellemfejlődéséhez. Ezért a könyv korabeli mondandójából és értékéből semmit sem veszített az elmúlt évtizedek alatt. Annak idején sokat forgattam, többször is elolvastam ez pedig jól látszik a borítóján is. Igazán megérdemelne egy egészen új kiadást.


2022
07
10

Eötvös Károlyról

Hány nagy formátumú, európai embert adott hazánk a világnak. Büszkék lehetünk arra,hogy közülük számosnak Sopron és a Soproni Líceum adta szellemi töltelékét. Ilyen Eötvös Károly, aki igaz csak egy évet töltött városunkban 1859-től 1860 -ig, de nyilvánvalóan ez az egyetlen esztendő is hozzájárult szellemi kiteljesedéséhez. Eötvös Károly a széles látókörű és művelt liberális nemes ember tiszteletreméltó képviselője. aki mezőszentgyörgyi falujából kiindulva tett szert világhírnévre,amikor a Tiszaeszlári vérvád perben megvédte a gyalázatos módon megvádolt egyszerű zsidó embereket, véget vetett ezzel a felkorbácsolt gyűlölethadjáratnak. Erről az esetről pedig tudni illik,hogy egy Solymosi Eszter nevű cselédlány eltűnt 1882 áprilisában, rövidesen a falu zsidó közösségét vádolták meg ezzel kapcsolatban, felelevenítve egy középkori babonát, miszerint a fiatal lány nyakát zsidók vágták el és vérét belesütötték a húsvéti ünnepi pászkába. Jóval később a cselédlány holttestét kivetette a Tisza és ezzel végleg lezárult a borzalmas vérvád ügye.
Eötvös Károly volt egy személyben a politikus, ügyvéd, író, publicista, országgyűlési képviselő, „a Vajda”. Korának egyik legnevesebb ügyvédje és legismertebb közéleti személyisége. Aki kíváncsi szellemi nagyságára, az bátran olvassa el a Nagy perről írt könyvét, vagy az Utazás a Balaton körül című kötetét. Élete utolsó éveiben nevezték el Vajdának, aki minden este ott ült az Oktogonon, a híres Abbázia kávéházban és ahol jogászok, újságírók, államférfiak, öreg tisztviselők és ifjú rajongók népes gyűrűje vette körül. Vajda pedig mindenkit szívesen látott. Ismert volt jogi tudásáról, anekdotáiról, politikai elemzéseiről, és asztalánál szívesen adott tanácsot a legegyszerűbb embernek is, hogy eligazodhasson a jog és az élet dolgaiban. Mennyire hiányzik korunkból egy pontosan ilyen hiteles és magasan művelt, mindenki által tisztelt közéleti személyiség, aki rendkívül csiszolt stílusban, de a humort sem nélkülözve írta könyveit, elbeszéléseit, társadalmi rajzait és anekdotáit. És soha ne felejtsük el, egy évig Sopron vendége is volt.

2022
07
10

Kolics gazda kápolnája

Ezt a kis kápolnát mindig megcsodáltam, ha a 84-es főúton Lövő határába értem az autómmal. Hosszú évekig terveztem ,hogy egyszer megnézem közelebbről is. Ma végre feljutottam oda. Gyönyörű látkép tárult onnan elém. Ám a kápolna még nagyobb örömöt okozott. Utána néztem történetének és kiderült, hogy 1928 -ban egy lövői gazda, bizonyos Kolics Lajos emeltette szőlősének végébe. 1000 pengőjébe került. És hogy mi késztette erre azt is megtudtam. Az építtetőnek 1898. szeptember 9-én látomása támadt, a falu Szent Háromság szobra égő csipkebokorként jelent meg előtte, benne a Kármelhegyi Boldogasszonnyal, vagyis Szűz Máriával. Ez tehát a legenda, amit egy márványtábla is hirdet a kápolna homlokfalán. Igaz, nem igaz, a szépséges kis épület lassan száz éve köszönti fentről, a Kigyós hegyről, a lent elrobogó járműveket és utasaikat. Ha csak egy pillanatra is, senki tekintetét nem kerülheti el, ami azt bizonyítja hogy jó helyre emeltette a kápolnát Kolics gazda. Időközben a falu búcsújáró helye is lett az apró templom. Úgy tűnik a lövőiek nagyon megbecsülik, hiszen makulátlanul felújították, a környezetét is gondosan ápolják.


2022
07
10

Szeptember végén…

Igaza lehet Kosztolányi Dezsőnek, miszerint Petőfi klasszikusában, a Szeptember végén címűben a magyar irodalom legszebb sorát lelhetjük meg: “Elhull a virág, eliramlik az élet”…Nos ilyenkor, valóban szeptember végén, hajlamos az ember a mélyebb gondolatok áramlatában időzni. És hát nem kell ettől félni, nem kell a szomorkodástól az elmerengéstől visszariadni. Ettől is ember az ember. Hát még mennyire az ősz kapujához érve. Így hát kimentem a virágok közé a kertbe , hogy elbeszélgessek velük. Persze nem így szó szerint, hanem ámulva-bámulva őket. Tiszta szépségükben megfürdeni egy kicsit, érezni utolsó illataikat, búcsút intő szirmaiknak örülni. Ám annyira meglepett, hogy semmilyen őszi hangulatra nem találtam. Sőt ez a képen látható encián bokor valósággal nyári lázban égett, telve virágokkal, égszínkék csodákkal és émelyítő illattal. Hát hol az ősz kérdem? Merre késik vajon ?A hulló levelek, a deres fűszálak? Na persze azok majd nemsokára úgyis jönnek, a hétszeresére növelt gázszámlával együtt, így bosszankodtam, így merengtem magamban. Aztán jobban körülnézve mégis találtam elhulló virágokat, az ukrajnai háborúra gondolva pedig eliramló életekre is fájdíthattam a szívem. Még tovább ráboronghattam volna az emberi élet röpke pillangó szárnyverésére is, a világegyetem évmilliárdjainak tükrében. Na de ez az encián bokor azonnal felébresztett és elkergette mélabús gondolataimat. Köszönöm ezt most neki tiszta szívből. És azon töröm a fejem miért is volt olyan lelki fájdalmakkal telve Petőfi, éppen a nászútján, és miért írta ezt a gyönyörű-szomorú verset. Miért írta a naplójába ugyanezen a napon, újdonsült felesége is: “A bércek, mint szerelemnélküli jegyesek, néznek erre sötéten, komoran: fejeiken a fehér hókoszorú mellyel őket eljegyzé már a közelgő tél magának.” Mit láttak ők akkor ketten, amit fiatal testük ölelkezése, a vágyak tüzében égő szívük forrósága sem tudott feledtetni? Ez bizony az ő titkuk marad mindörökre.


Támogassa a szabad véleményt! Támogassa a független médiát!
A részletekért kattintson ide