2019
14
12

Kilencven éve Prágának adták el a híres magyar könyvtárat

A világ egyik legszebb könyvtárában, a prágai Klementinumban  több ezer magyar könyvritkaság, folyóirat és kézirat található. Ám, hogy miként kerültek oda azt csak nagyon kevesen tudják már napjainkban. Egészen véletlenül a Prágai Magyar Hírlap 1929. december. 15-i számában akadtam rá a különös birtoklás történetére.A most éppen kilencven éves történet szerint Ján Kubelik híres hegedűművész adta el a nem mindennapi gyűjteményt Prágának. Jogilag megtehette, mert magyar feleségének édesapja, Széll Farkas, tudós és könyvgyűjtő volt a felbecsülhetetlen értékű könyvtár eredeti tulajdonosa. Kubelik szerette a magyarokat, hiszen egy időben még nevet is változtatott és Polgár Jánosként avanzsált, mégis a lehető legnagyobb rosszat tette azzal, hogy megvált a híres gyűjteménytől. Hiszen színtiszta régi magyar nyelvű irodalomtól és évszázados ritkaságoktól szabadította így meg a magyarságot. De mit is adott át a Klementinumnak, erről a Prágai Magyar Hírlap pontosan be is számol:

Például ősrégi rendeleteket , melyek II. Mátyás és I. Ferenc nevével vannak szignálva. Egy kicsi könyvecske a következő címet viseli: Idvesség fundamentuma Ne- pomuki Szent Jánoshoz, Mindennapi ájtatósság Mely Költ-vala 1725-ik Esztendőben Kassán, Csik Somlyai Klastrombán Nyomtatta 1743 Esztendőben Méltóságom és Nagyságos L. P>. Thoroczkai János, Joachim ur és Mária Teréziának ajánlotta. Ennek a könyvnek ez az utolsó fennmaradt egyetlen példánya. Érdekességben és értékben nem marad mögötte a következő könyvecske: Laskai János: Jézus királysága amelynek idvességes birodalma alá-hat-ható erősségekkel intet,tettnek ki-váltképpen az Erdélyi Proselyta Sidók. Megjelent Nagyváradon 1644-ben. Erről a könyvről SzaKároly a Régi magyar könyvtár cimű vében azt mondja, hogy egyetlen példányát a Magyar Tudományos Akadémia őrzi. A Széll— Kubelík-könyvtárban lévő könyv így a „Jézus királysága” második földelt, darabja, amelyről Szabó Károly nem tudott. Bessenyei Györgynek két kézirata van itt, az egyik elme így hangzik: Toldalék Magyarországnak Törvényes Állásához. Ez a munka gyenge és közönséges beszéddel folytattatik, de a Dólgok is, közönségesek melyeket nem lehetett felemelő- kedésbe) hoznom, mondja a szerző. A Széll- féle katalógusban ezzel a kézirattal kapcsolatban ez áll: Bessenyei. Annától kaptam. A’ Magyar Vers-Szerzésnek Regulái és Példái írta Kőszegi Eájnís zsef f 1781. Nyomták Pozsonyban Landerer Mihály költségével és betűivel. Az
Holnapos-Irás.
a.z első magyar havi folyóirat, melyet a Józan Gondolkodásnak, Igazibb Ízlésnek és a Magyar Történetnek Első Segéllésére adott ki Széphalmy Vintze Kassán Füskerti Landerer Mihály költségével. Kazinczy első versei jelentek itt meg többek közt és Ovidius és az anakreoni dalok fordításai. Persze valamennyi könyvritkaságot, sok volna fölsorolni, ezek csak azok, amiket a cikk írója megtalált a sok közül. A könyvritkaságok mellett a régi hirlap és folyóirat gyüjtemények is igen jelentősek. A könyvtárban az eredeti katalógus szerint 3900 kötet van, még pedig: történelmi
művek
1000, jogi 700, filológiai 1300, kézirat 60, különféle 650, idegennyelvű 200 kötet. Több, mint 3000 magyar könyv. Régiségek, ritkaságok, a magyar ‘történelem, irodalom, filológia, jogtudomány kincsesháza. (Prágai Magyar Hírlap, 1929. december. 15. vasárnap)

Amit pedig a világhíres könyvtárról mindenképpen tudni kell:  A Klementinum az évek során a tudomány és a kultúra szellemi központjává vált, folyamatosan bővült. A középkorban domonkos kolostor létesült itt Prága belvárosában, mely jezsuita kollégiummá, később pedig egyetemmé alakult. A barokk könyvtár 1722-ben készült el az egyetem részeként, majd később a jezsuiták távozása után a Nemzeti Könyvtár otthona lett. A gyűjteményében megtalálhatóak a cseh irodalom és történelem legszebb művei és Mozart több személyes tárgya is. A könyvtár közepén pedig földrajzi és csillagászati földgömbök, csillagászati órák egyedülálló gyűjteménye tekinthető meg. A könyvtár gyönyörű freskói Jan Hiebl alkotásai.

A könyvtár polcain közel 200 000 könyv, 3 000 kézirat, 1500 ősnyomtatvány sorakozik, és mint most már tudjuk, köztük több értékes magyar vonatkozású kézirat és könyvritkaság is.

 

 

A fényképen a világhírű könyvtár belülről


Szóljon hozzá

Támogassa a szabad véleményt! Támogassa a független médiát!
A részletekért kattintson ide