2024
10
01

Szilveszteri emlékek

Akárhogy is a soproni szilveszterek külön fejezetet érdemelnek. Annál is inkább ,mert megint a város gazdag múltja ízesíti az emlékezéseket. Hogy miként volt száz egynéhány évvel ezelőtt abban a polgári világban, arról például a Sopron című újság farsangi naptárja vall a leghitelesebben, katonatiszti táncmulatságokról, férfidalköri estélyekről tudósít. Nem hallgatja el, hogy még a munkásoknak is volt saját bálja, de a kaszinói szilveszter estélyről természetesen sokkal bővebben ír. Manapság is az események, rendezvények forgatagában találják meg szórakozásaikat az emberek.Így volt ez 1984-ben is , Sopron óévbúcsúztatóján, amiről első alkalommal már jómagam is írhattam. Azokban a furcsa időkben azonban nem a nosztalgiázás és a szilveszter hangulata volt az elsőrendű. Általában fő helyen az ellátottság ügye szerepelt. Pontos számokkal is megerősítve röpködtek a hangzatos beszámolók arról, hogy mennyi kocsonya, füstölt hús, virsli, általában is húskészítmény kerül az asztalokra, és hogyan készült fel a sörgyár a megnövekvő forgalomra, merthogy bizonyára ezen a vidéken azért borból volt elegendő. Még a friss kenyér ügyét is napirenden tartották. Jött a pezsgő is a boltokba, a “Szovjetszkoje Igrisztoje”, amit az egyik asztaltársaság kissé kapatos tagja, egyszerűen csak ruszki pezsgőnek titulált az akkori, éppen ügyeletes KISZ-titkár jelenlétében, ő pedig heves indulattal azonnal kioktatott mindenkit, az bizony maradjon csak a nevén nevezve: szovjet pezsgőnek. Hát ilyen világ volt ez. Nagyon érdekes, de nem mindig kellemes és gyakran fájdalmasan értelmetlen és szomorú. “Lesz elegendő”.”Bőségesen kerül az asztalokra”. “Az ünnepi ellátásról gondoskodik”. “Határidőre elkészült”. Általában ezek voltak a sokat ismételgetett, bűvös szavak. És ha nem is volt illendő és főleg tanácsos nosztalgiázni, emlékezni a régi szép időkre, azért sokan gondoltak a néhai polgári világ atmoszférájára, az úri társaság asztalára, a jótékonykodó hölgyek becses tetteire. Azokra a szilveszterekre, amikor még a Schneeberger húsgyár jóvoltából nagyon finom hentesárukat kínáltak az üzletek. A füstölt frankfurti virsli és a messze földön híres soproni húskenyér íze és zamata évek múltán is felidéződött a soproni emberek ízlelő bimbóin. Igaz a szocializmusnak nevezett valaminek az évei alatt is gyártottak sopronit, sonkás felvágottat, és még sok mindent, amit a tehetséges és vállalkozó szellemű Schneeberger Adolf honosított meg a városban , de azért azok mégis mások voltak, mint az eredetiek, és azóta sem tudta senki visszaadni korabeli gasztronómiai varázsukat. – Tudja mi a baj velük? – kérdezett egyszer vissza a nemes hagyományokra alapozó, népszerű soproni húsfüstölő mester, Maráz János, az egyik interjúmban. – A frankfurti virslinek roppannia kellett a szájban, mert hústartalmának magas foka és a hozzáadott mesterségbeli tudás, a precíz gyártási eljárás a legfinomabbá tette a kategóriájában.
Néha persze a újságíró belemenekülhetett, a kötelező propaganda csapdájából az igazán szép és mély jelentésű cikkek világába . Így tettem én is. Írtam a koldusról, aki utolsó szilveszteri éjszakáját egy kapualjban töltötte, egyetlen birtokát a bátyjától ünnepekre kapott narancsokat siratta, mert azt a közeli kocsmában felejtette, egy jólelkű kisfiú pedig elment érte és visszaadta neki, emígy szép búcsúvá varázsolta a koldus utolsó napját, aki reggelre csonttá fagyott. És írtam a Szerencse családról. Bizony milyen a sors fájdalmas fintora, hogy ők heten éppen az újévre maradtak édesanya nélkül, szomorúan megcáfolva családi nevüket. Ők voltak Matyi, Ede, János, Attila, Károly, Klára, és Tibike. Nem tudom mi lett velük, életük hajóját hová vezérelték a hullámok, de ma is szívem melegével gondolok rájuk. Ők így félárván maradva szilvesztereztek 1986 utolsó napján.
A nyolcvanas évek közepén a Kisalföldben megjelent cikkeinkben gyakran volt szó azokról, akik szilveszter éjjelén is értünk dolgoztak: a mentők, a tűzoltók, a rendőrség akkoriban több szerepet kapott legalábbis az újságok hasábjain, mint napjainkban. A határőrség meg attól rettegett, hogy befagy a Fertő vize, mi pedig hírül adjuk ezt, és akkor mi lesz, ha elindulnak az NDK-ás menekülők a jégpáncélon át, ahogy azt számtalanszor meg is tették. Persze már akkor is óvva intettek az újságok mindenkit a petárdázástól, meg a csillagszóró dobálástól, pedig hát még csak töredéke volt annak a mennyisége és zajhatása a maitól. A Jerevánon az emeletekről valósággal a mennyből hullott a csillagszóró és már az előszilvesztereken jókedvében mindenki az utószilveszterekre gondolt. Hát így volt, de lehetett volna máshogy is. Úgy, mint a bányászhagyományokat ápoló Brennbergbányán, ahol egy alkalommal megszólaltathattam, a híres brennbergbányai bányászcsalád egyik tagját, Rosenstingl Frigyest, aki még hajlott kora ellenére is élénk szellemmel megáldott férfiú volt. Mivel a családban a lőmesterség szinte apáról fiúra öröklődött, ő idézte föl a brennbergi szilveszterek történetét: “Éjfél előtt az István -hegy tetején várakozott a lőmester, több tízdekás dinamit patronnal. Néhány perccel tizenkettő előtt azután meggyújtotta a méteres gyújtózsinórt, közben elkiáltotta magát: Brennt! Hangja messze visszhangzott a szépséges völgyben. És pontosan éjfélkor egymás után ötször – hatszor robbantak az egybekötött dinamit rudacskák. Lenn a völgyben ekkor abbahagyták a táncot, eszem – iszomot, minden háznál eloltották a villanyt, és elénekelték a Himnuszt. Így köszöntötték az új esztendőt. ” Ha belegondolok ebbe a szép hagyományba, szinte fájdalmat érzek, amikor eszembe jutnak a mai esztelen, egész napos petárda robbantgatások, céltalan és siváran monoton durrogások, amelyek versenyében élik ki sokan az “örömüket”. Még a középkori ember is kultikus jelentőséget tulajdonított a különféle lövedékek és tűzcsóvák felbocsátásának, mert azt a gonosz szellemek elűzésére használták fel, a szerencsés és bő termést hozó új esztendő reményében. A soproni tűzijátékok történetének felkutatásához, természetesen Csatkai Endre helytörténeti munkáit ütöttem fel. Ott találtam meg az egyik legfényesebb és leglátványosabb szilveszteri tűzijáték leírását is: “A tűzijátékot maga a királyné indította azzal, hogy meggyújtotta a gyújtózsinórt. A magasba emelkedő hatalmas tűzcsomóból kirajzolódó első kép égszínkék mezőben Magyarország címerét ábrázolta kétoldalt kiterjesztett szárnyú angyalokkal, felül pedig három betűvel: V, M, T, azaz Vivát Mária Terézia. Miközben a címer elég sokáig látható maradt, két oldalt nagy mennyiségű kígyó- és csillagfigurát lőttek fel és nagy magasságból aranyeső hullott.”
Kétségtelen Sopron számtalan szép szilvesztert már megélt, de ha összesítjük valamennyit, akkor nekem kettő nyerte meg a tetszésemet igazán. Az egyik természetesen 1921 szilvesztere, amikorra már több,mint két hete tudtuk, hogy Sopron a magyar haza része maradt. A másik pedig 1866. december 31.-e. Amikor városunkban aznap este gyulladtak ki az első gázlámpák. Ekkor minden soproni egész éjszaka az utcákon bolyongott és ámulta, csodálta a 158 utcai gázlámpa fényét, amelyek Flandorffer Ignác kezdeményezésére gyulladhattak ki és boríthatták valóságos nagyvárosi világításba az ódon soproni utcákat.
(A fényképen az Erzsébet utcai gázlámpa. Fortepan, Vargha Zsuzsa felvétele.)

2024
10
01

Mithras a fény oltára

1985 karácsonyán a soproni Magas-bérc felé törtettem, de mint soproni újságírónak hiába volt piros sávos határsáv engedélyem, nem engedtek fel a határőrök a magaslat közelébe. Igen a karácsonyok nekem a próbatételek, mert akkor a lélek tótágast áll bennem, nyugtalanná válok és mindig kereső útra indulok. Ha pedig kutatok és keresek, akkor nekem a leginkább a versek adnak biztatást a pusztulás kiúttalanságát látva.
Ugyanebben az évben amikor megpróbáltam a Magas bércre feljutni, a Mithras- szentélyt is felkerestem. Oda már felkészültem, engedélyt kértem és kíséretet kaptam a nagy napra. Géppisztolyokkal kísértek, csőre töltött fegyverrel, mert a szentély alig 50 méterre fekszik Ausztria tényleges (éles) határától. Amit láttam attól elborzadtam és másnap meg is írtam: “Ottjártamkor még felismerhető volt az istenség alakja. A leomló kődarabok azonban már azt jelezték, búcsúzik ettől a világtól. Lassan egybeolvad a sziklatömbbel, amelyből vétetett. És ez úgy tűnik senkinek a szívét nem fájdítja, senkinek a lelkiismeretét nem borzolja. Senki sem kiált felháborodva: elég, ne hagyjuk elpusztulni, tegyünk valamit érte! Gondoljuk csak meg mi történne ha mondjuk Michelangelo Dávidja egy napon eltűnne fehér márvány talapzatáról, vagy Leonardo Mona Lisája egyszerűen elolvadna. Úgy mint Edgar E. Poe egyik rémtörténetének főszereplője, aki felszívódott a falban. ( Több, mint fél évtizedet még várni kellett az ókori szentély megmentésére, a rendszerváltás idején, az utolsó pillanatban sikerült tökéletesen helyrehozni !)
A karácsony szelleme mindig belém hatol, felkavar, olyan érzelmeket gyújthat meg bennem, mint a költői lelkekben. Talán így történhetett ez azokkal a soproniakkal is, akik tollat fogtak kezükbe és ostromra indultak a szabad szó jegyében, a soproni Parnasszus elfoglalására. Őket buzdították a nagy elődök Becht Rezső, Sarkady Sándor és Kerék Imre. Milyen szépen hangzik ma is, Soproni Fiatalok Művészeti Kollégiuma. Majdnem mindannyiukat megismertem, olvastam, olvasom verseiket, ha tisztulni akarok a hétköznapok sötét hordalékától. Írtam róluk. Vágási Imrét, Cs.Németh Andrást és Ízes Mihályt, az alapítókat, csak tisztelhettem. Az új táborral, a “dühöset, tisztát, igazat” írni akarókkal, már szorosabb kapcsolatba kerültem, Büki Attila, Bugyi Sándor, Bősze Balázs, Schneider Lipót, Huszár László, Zentai László, Zsirai László, Kövesi György( velük összefüggésben Hegyi Ferenc, Rakoszky Zsuzsa, Turcsi Imre, Vaderna József, Winkler András) neve fémjelezte ezt a különös társaságot, akiket még megfigyelt az akkori hatalom, és még büntette is őket gyakorta. Sarkady Sándort azonban már nem merték azokban az években háttérbe szorítani, túlságosan ismert volt a neve, túlságosan nagy értékeket tett le az asztalra, ő tudta védelmébe venni a “fiatalokat” és védőfalat emelt számukra a Soproni Írók Antológiájával, majd 1978-tól megjelentette a Soproni Füzeteket, publikálási lehetőséget nyitva a számukra. Ezek a dühös kollégisták azonban még ennél is többre adták magukat, a maguk útjára léptek és az “Emlékek kőligete” majd a “Mozduló repedések” című antológiákkal , tágítani kezdték a soproni irodalom köreit. Jómagam ezekben az években tudósítottam a művészeti kollégiumról, sokszor kiragadtam ebből egynéhány szerzőt is. Hiszen sokukat jól ismertem. A költőkkel találkozni olyan volt, mint maga a szellemi próbatétel, melynek leginkább mindig karácsony küszöbén és az ünnepek alatt éreztem késztető erejét. Sajnos közülük sokan eltávoztak, megszakadt alkotói életútjuk, de fennmaradtak verseik, ma talán még többet mondanak mint egykor. Most nincsen már meg az az egység, amely széppé és tisztává tette harcukat. Szétfolyt az időben lelkesedésük és változtatni akarásuk sorsforgató lírája. Talán túl sokat akartak. Talán túlságosan egyedi utakat választottak, vagy egyszerűen elsodorta őket a küzdelem, amit önmagukkal is meg kellett vívniuk.
Ha negyven év múltán most megint nekiveselkednék a Magas- bércnek, ma már senki és semmi nem tartana vissza, talán csak gyengülő lábizmaim. De menni akarok, mert találkozni szeretnék a nyolcvanas évek irodalmi képviselőivel, látni szeretném a holt költők és a még élők fénylő szellemét, akik szelet vetettek a múltban, olyan szelet ami hosszú időkig felkavarja a bércet körbe ölelő fák koronáját.És felkavarja a mélyben fekvő öreg város köveinek porát is. Sopron, ne felejtsd el soha költő fiaidat! Olvasd őket kérve, kérlek! Olvasd a széthúzásban, az értékvesztésben, az önzés és a hanyatlás óráiban, mert ők mindig a feltámadást hordozták szívük mélyében és azt írták rá címeredre, amelynek az élet sodrában is örökre fenn kell maradnia.
(Visszaemlékezésem megírásakor Kovács József László irodalomtörténész és esztéta jegyzeteiből is merítettem.)

2023
09
12

Szabad Gazdasági Övezet

Vagyonos, gazdag város volt Sopron. Különösen a 19. század végén, amikor híres borkereskedők, gabona, sertés, és fűszerkereskedők, posztókészítők, kőművesek, téglagyárosok, tűkészítők, kalaposok, szűcsök, kelmefestők, szappanfőzők, pékek, kovácsok, kőfaragók, mészárosok és más szakmák kiválói gyarapították a város gazdaságát és szolgálták a tisztes ipart. Ezek a családok, a Flandorfer, a Hillebrand, a Lenck, Manninger,Mechle, Murmann, Pfeiffer, Rupprecht, Russ, Schneeberger, Seltenhoffer,Thirring,Töpler, Tschurl, Zepkó meg a többiek, vallási hovatartozás nélkül alapjait adták, a polgári jólétnek. Műveik csak nyomokban maradtak fenn, vagy jobb esetben szépséges építményekben, mint a Russ és a Lenck-villa. Az élő, pezsgő város működését ugyanis brutálisan megakasztotta Trianon békediktátuma, majd a második világháború vérzivatara és veszteségei, a kitelepítések, a szovjethatalom és annak kiszolgálóinak rombolásai. Mint már írtam abból kellett építkezni, ami megmaradt. Jómagam a nyolcvanas évek közepének városát ismertem meg. Természetesen nem rendelkezem azokkal az információkkal, gazdasági, társadalmi szociográfiai ismeretekkel, amelyekkel a nyolcvanas évek soproni közéletét hű szakmaisággal jellemezhetném . Csak azt tudom, hogy ezekben az években nagy dolgok voltak készülőben és sokan álmodni mertek egy biztató jövőről, olyasféle kiengesztelésről, amely a korábbi megaláztatások, pusztítások jóvátételeként is értelmezhető lett volna. Itt volt például a szabad gazdasági övezet kérdése. Ez a különleges jogi, közigazgatási, pénzügyi, vámügyi jogokkal felruházott terület magát a Soproni Zsákot ölelte volna magába. Bután hangzik ez a “zsák” elnevezés, de történelmi valósággá lett, ijesztő valósággá a térképen is. Dehát mit lehet tenni egy ilyen zsákba gyömöszölt várossal, amely minden gazdasági, szellemi és kulturális kapcsolatát elveszítette a Nyugattal? Bármi nagyobb változást csak a nyolcvanas évek második fele hozhatott. És akkor már sokan törhették a fejüket, hogyan szabaduljanak ki a hidegháború csapdájából, mert jöttek az olvadás évei…Ekkor vált megvalósíthatóvá a szabad gazdasági övezet sokéves álma.
Ha megvalósul, Sopron jóval a rendszerváltás előtt belekóstol és magáévá teszi a kapitalizmus előnyeit, és egy kis virágzó miniországgá válik Magyarországon belül. Persze megfúrták felülről, rövid távon “megfeledkeztek róla “, pedig még Demján Sándort is megnyerték a soproni vezetők, őt aki abban az időben már az első magántulajdonú kereskedelmi bank alapítója volt. Tetszett az ötlet az akkori reformpártiaknak, akik arra gondoltak miért ne lehetne mondjuk itt gyártani gépkocsikat, vagy összeszerelni azokat.(Hát igen, hol volt még akkor a győri Audi gyárkomplexuma ?) előállítani chipeket, embargós árukat? A gazdasági élet várhatóan gyors fejlődése pedig magával hozta volna a soproniak gazdagodását, az életszínvonal rakétasebességű fellendülését is. Mi lett volna ennek a korántsem kis területnek a neve? Játsszunk el a gondolattal: Ödenburger Region ?, vagy csak egyszerűen Free Economic Zone Sopron, vagyis Soproni Szabad Gazdasági Övezet ?Emígy akár gúnyolódhatnánk is a hajmeresztő elképzelésen, de már ott tartott az ügy, hogy kezdtek a merészebbek hinni a megvalósításában, akkor amikor még a vasfüggöny a városlakók torkát szorította jobbról, balról, fentről és alulról is. Az ötletre még bizottságot is alakítottak dr.Fülöp József, Hencz József, Sallai Lajos, Tóth Zoltán részvételével. Elképzelhetjük mi volt erről a győri megyei vezetés első reakciója, mondjuk Háry Béla elvtárs és a többiek részéről. (Pedig a pletykák alapján Háry Béla nagyon szeretett Sopronban teniszezni, és nem is akárkikkel játszott.)Ennek ellenére a dologról már Medgyessy Péter és később Horn Gyula is értesült, utóbbi egyáltalán nem emelt kifogást, hiszen már bizsergett a tenyere, hogy a szögesdrótot jelképesen átvágja, Alois Mock osztrák külügyminiszter jelenlétében. Nagyon nyakunkon volt már a rendszerváltás hurrikánjának előszele. Az ő vitorlájából azonban rövidesen kifogta az igazi, valóban rendszerváltó jelentőségű és Németország egyesítéséhez is hozzájáruló szelet, a Páneurópai Piknik óriási csattanója. Az viszont kétségtelen, hogy akkoriban már nagy lehetőségek rajzolódtak ki Sopron horizontján. Tanulságokat hozott maga a bevásárló turizmus is, amely főbb rohamaival megelőzte a pártállam bukását. Írtunk erről sokat a soproni újságokban , a Kisalföldben is. A folyamatokat támogatták ezek az újságok. Hiszen gyarapodást, a rendszer eresztékeinek lazulását hozták. Én sokat jártam akkoriban a soproni határátkelőhöz, beszélgettem vendéglősökkel, látszerészekkel, fogorvosokkal, ezekről közreadtam riportokat. Igaz akkor is szinte megduplázódott a város lakosságának száma, özönlöttek a sógorok hozzánk, elárasztották autóikkal a parkolókat, az utcákat, szinte mozdulni sem lehetett, csakhogy amíg napjainkban a belső bevándorlók pénzért, jobb életért, munkáért jönnek, a határon túl meg konkurenciát teremtenek, ehhez képest az osztrákok beáramlása idején rengeteg pénz jött ide, méghozzá schillingben, és amit a gazdasági övezet meghiúsulásával nem tudtunk eléri, annak kárpótlásaként- ezt senki sem tagadhatja – sokan megtollasodtak a városban. Ráadásul a derék sógorok, csak nappal rajzottak itt, éjszakára hazamentek, míg a mai idegenek munkába induláskor és érkezéskor agyonzsúfolják útjainkat, városunkban töltik az éjszakát, felverve az árakat és meglehet, ennek csak a lakásbiznisz urai örülnek. A jelenlegi és korábbi városvezetőket pedig – reméljük egyszer ők is bevallják – mindez nagyon felkészületlenül érintette, nem sokat tettek a helyzet orvoslására. Amikor annak idején a bevásárló turizmus megrohamozott bennünket, azért a korábbiakhoz képest jelentősen bővítették a parkolókat, új áruházakat, üzleteket nyitottak, fejlesztették az infrastruktúrát. És bizony még arról is szó volt, hogy a bevásárló turizmus alanyait akár az itteni kulturális kínálatba is beavassák. Képzeljük el a burgenlandi Johannt és Margaretet, amint a magyar bőségtálaktól jóllakottan, a fodrásznál és a kozmetikusnál kikupálódva meglátogatják Szekendy Tamás zongorakoncertjét… Tehát ez meglehetősen életidegen elképzelés volt, de legalább értékes szemléletet tükrözött vissza. Erről is tudósítottunk. No meg arról, hogy amikor megjöttek az osztrákjaink, ehhez sokan gyorsan alkalmazkodtak, mások viszont kicsit megkéstek. Gyakran mondták a soproni pártvezetők a különféle fórumokon: “Ha butik kell, hát legyen butik elvtársak! Ha ez gazdasági szükséglet, akkor fogadja el a város közvéleménye.” Persze már régen elfogadta, és a butikosok, a fogorvosok, a pénzváltók, a fodrászok, a kozmetikusok, az éttermek, az üzletek vezetői és még sokan mások is, tárt karokkal várták a “bevásárló turistákat”. A Kisalföldben és más lapokban persze túl gyakran nem publikálhattuk ennek a jelenségnek számos árnyoldalát. Pedig akadtak bőven azok is. Mint Farkas Endre, a korszak és a rendszerváltás rendőrkapitánya nyilatkozta nemrégiben az egyik újságban : ” – Nehéz és bonyolult időszak volt, hiszen ezek voltak a rendszerváltás évei, sok bizonytalansággal, meg-megújuló bűnözési hullámmal, lopásokkal, rablásokkal és csempészekkel. – Jöttek a menekültek az NDK-ból és Erdélyből. Éjjel-nappal dolgoztunk, mert kevesen voltunk, elavult technikával. Mondok egy példát: 500 elhagyott gépkocsit szedtünk össze. A bűnözői bandákat rendre felszámoltuk, a csempészeket elfogtuk. Ezekben az években két gyilkosságot nem tudtunk felderíteni. Ez egyik, a ruhagyári lényegében nem is gyilkosság volt, inkább halált okozó testi sértés. Sejtettük, ki lehetett a nő bántalmazója, de alibit igazoltak neki. Sajnos Sanyi bácsi, a várkerületi könyvárus gyilkosát azóta sem sikerült kideríteni. Talán sokan emlékeznek még a taxisblokádra. Sopronban úgy sikerült elviselhetővé tenni, hogy tárgyaltam a vezetőikkel, és óránként 15 percre megnyitották az utakat.”

2023
22
11

Első munkanap

Folytatom soproni újságírói éveimről szóló sorozatomat. Íme egy újabb részlet a tervezett könyvbe.
Az Előkapu 11.szám alatt várt az első munkanap. Megay Laci éppen pakolta a még maradék holmijait. Búcsúzóban volt.Barátságosan fogadott és azt mondta: “Sopron egy jó választás, de nem érdemes felégetni a már kiépített hidakat”. Ezzel nyilvánvalóan arra utalt ,hogy az MTI-nél eltöltött idő egy olyan bázist alakított ki számomra, ahová adott esetben vissza is térhetek. Aztán maradtam immár négy évtizedig a városban. Muck Tibor munkatársa lettem, akivel a kezdeti időkben nagyon jól kijöttem. Volt egy hatalmas telexgép a szerkesztőségben arról adtuk fel a cikkeket Győrnek. Takács Gyuláné, Erzsike volt az adminisztrátor, a fiókszerkesztőség mindenese. Dorn Teofilné pedig a takarító néni, aki anyanyelvén, németül sokkal jobban tudott, mint magyarul, de mindenkit “Mucikámnak” hívott, és mi nagyon szerettük. Soha jobb fotóst nem találtunk volna,mint Lobenwein Tamást, aki lelkiismeretességéről és tehetségéről volt híres. Róla majd még bővebben is írok. Íróasztalom, és Tiboré is a belső szobában volt. Amikor munka közben kinéztem az ablakon a Tűztornyot láttam békaperspektívából. Éreztem, hogy a történelem sűrűjébe kerültem. Nem tudom mi ütött belém, de az első “anyagot” mesélő kedvemben írtam meg. Szó szerint mesét írtam a gyerekeknek, mert akkor még ilyen rovat is volt a lapban. Fantáziámat a Kárpáti malom mozgatta meg, ami akkor még nagyon rossz, omladozó állapotban volt. Gyönyörű, romantikus erdei környezetben csordogált közelében a Rák patak vize, ami egykor hajtotta a kerekeit. Sajnáltam ezt a hatalmas értéket. Akkor még nem gondoltam, hogy évtizedek múltán a Kárpáti család jóvoltából a malom teljes egészében megújul majd és szebb lesz, mint valaha. Azt hiszem az aggódásom erejéből született mese jól sikerült. Akkor írtam először és utoljára mesét a Kisalföldbe. Puskás Csaba főszerkesztő meg is jegyezte: – Jó, jó harcosom, szép ki mesét írt, de azért mást is várunk ám magától! Nosza rajta, nem sokáig kellett várnia. Ha már szó volt a Rák patakról, úgy gondoltam, ennek a csodálatos vízforrásnak, amiben valóban rákok is éltek, ennek is írok a megmentéséről. Mert bizony egy napon komoly veszélybe került! Nem is kicsibe. “A vita egy sípálya ügye körül robbant ki. Azaz inkább csak folytatódott. hevült. izzott a legfelső fokig. Ez a bizonyos sípálya ugyanis az ország egyik legszebb tájvédelmi körzetében, a Soprontól mintegy öt kilométerre fekvő brennbergi-völgyben húzódik, hossza 780 méter, szélessége negyven. Az Országos Síszövetség főtitkára és az Alpesi Szakbizottság az ország egyik legjobb pályájának minősítette. Az osztrák Gyepsí Szövetség elnöke ennél is tovább ment. Véleménye szerint, jelentős beruházással, például hóágyú alkalmazásával, a brennbergi pálya női műlesikló és óriás műlesikló Európa-kupák megrendezésére is alkalmas lehet, de legalább a Gyepsí Európa Bajnokságoknak adhatna otthont. Nem csoda hát, hogy az ilyen szakvélemények valósággal megrészegítették a sízés soproni szerelmeseit. Igen ám, csakhogy a merész tervek útját keresztezte a soproni természetvédők makacs ellenállása.” Csapody István természetvédelmi felügyelő és Kósa István a városi síszövetség elnöke csapott össze az időközben elmérgesedett ügy két főszereplőjeként. Rájöttem kezdő soproni újságíróként óriási darázsfészekbe nyúltam bele. Annál is inkább ,mert a sízők érdekeit a háttérből a soproni pártbizottság is támogatta. – Na mi lesz ebből ? – gondoltam kissé szorongva. Veszélyben a patak, aminek hozama nem volt elegendő egy ilyen nagyszabású terv megvalósításához. Kopár lesz a hegy, beszennyeződik a patak vize, borharapókat, szálláshelyeket, melegedőket hoznának ide, katasztrofális környezetrombolást okozva, valahogy így szóltak Csapody István érvei. Ezzel szemben a síszövetség száztíz havas napot, komoly schilling bevételeket, esti kivilágítást, európai színvonalú versenyeket álmodott ide. Amikor megjött a hír, hogy a hóágyúval ellátott sípálya ötletét az Országos Idegenforgalmi Alap is sok millióval támogatja, végkép nem adtam esélyt a patak megmentésének. Hetek, hónapok teltek el és a kulisszák mögött tovább folyt a küzdelem. Mai szemmel hasonlít ez az eset a Fertő tóra tervezett megalomán építkezésre. Csakhogy míg a negyven évvel ezelőttit végül is meg tudta akadályozni egy kiváló tudású és emberileg is magas fokon álló természetvédelmi felügyelő, pedig még a soproni pártbizottság is ellenfele volt, tudjuk a mostani és immár öt éve húzódó őrületnek tiltakozások, emberi drámák, többfelvonásos, magas fórumokon zajló ellenállások is alig tudtak, tudnak gátat vetni. És mi lesz még a vége, azt meg ki tudja? Hát ilyen ez az élet. És ilyen a zsurnaliszta élete, bizony akad amikor örülni tud cikkének végkifejletére, még akkor is ,ha az újságírás alapszabályai szerint minden véleménynek, ütköző érdeknek is teret adott a cikkében. Igaz mesével kezdtem, de ezzel az írásommal bizony hamar belecsaptam a közepébe. – Lesz itt még folytatás ! – gondoltam. (Fotó: Kránitz József)

2023
22
11

Soproni Szimfónia

Negyven év nagyon hosszú idő. Az élmények, a megélt események, történetek pedig csakúgy sorjáznak az emberben. Hogyan láttam én újságíróként Sopront, azokban a nyolcvanas években ?Ennek a memoárnak folytatása a következő részlet is:
Ha pedig bele akartam “botlani” a évezredekkel ezelőtti világba, elég volt ha a Fórumon, azaz a Fő téren Gömöri Jánossal hozott össze a sors, ott dolgozott ő, és a rómaiak emlékeit tárta föl, amiből számos akadt ott a kockakövek alatt. A régészet mestere, már akkoriban is a Dunántúl észak-nyugati szegletének rétjeit, patakjait, dűlőit, dombjait faggatta és kutatta, végtelen szenvedéllyel és tudásvággyal, aztán később a kísérleti vasolvasztásoktól, a műemléki és iparrégészeti ásatásokon át, a konferenciák szervezéséig jutott energiáiból, de még a kiállításokra, és a múzeumpedagógiára, a tudományos publikációkra is nagy gondot fordított és fordít még napjainkban is. Dehát kit felejtettem ki? Kik azok (bizony sokan lehetnek), akikkel első soproni éveimben megismerkedhettem és írhattam róluk? Előjönnek majd mindannyian. Előbb vagy utóbb, csak forgatnom kell a nyolcvanas évek archívumát. Ott megtalálom őket. Bizony Friedrich Kari bácsit is, aki soha nem felejthető el. A legendás idegenvezető, a városi mozit kezelő tősgyökeres soproni, a filmek rajongója és szerelmese, aki a háború után kitelepített soproni németeket nem egyszer meghívta megható emlékbarangolásokra a városba. A mosolya több, mint megnyerő és amikor mesél vele utazol vissza a múltba, oda ahol nagy dolgok történtek. Emlékszem amint a buszon ültek a régi soproniak, a “bad-wimpfeniek”, akik meghatódva hallgatták a régi idők emlékeit, amelyek részint közösek voltak, hiszen gyermekkorukból is idézett, mert gyermekkoruktól fogva ismerte őket, és azon a nyelven beszélt, mint ők, és abban a ritmusban dobogott ott és akkor az ő szíve is, mint mindannyiuknak. A Soproni Szimfónia, amelyben Kari bácsi megvallotta a városa iránt érzett szeretetét akár kötelező oktatófilm is lehetne az itteni iskolákban. Miért ne? Tudom rosszul hangzik ez a mai világban, amikor a nagy íróink kötelezővé tett könyveit is alig olvassák diákjaink, de a zenei műfajt megjelölő görög szó, összhangot, együtthangzást jelent. Erre az együtthangzásra pedig nemcsak országunk, de városunk is szomjazik immár hosszú évek óta. Ma is elgondolkodom azon, miként lehetett annyi tehetséges és kiművelt emberfő, példaadó tanár, festőművész, szobrász, éremművész, zenetudós, költő és író, igazi entellektüel a városunkban. Sajnos fogyatkoznak.
A legérdemesebbek idővel rangos kitüntetést, emléktáblát, szobrot kaptak. Úgyis tudta mindenki, hogy ki az, aki igazán érdemes volt rá. Igaz akadtak súlyos tévedések, akadtak olyan megítélések, amelyek aztán mai kifejezéssel “lemásznak az ereszcsatornán “. És vannak olyan értékes emberek ,akiknek mérlegelése ma már nem egyértelmű, sőt vitákat válthatnak ki. Sok ilyen szellemi ember is akadt a városunkban. Dr. Nagy László például, az Állami Szanatórium igazgatója, aki rengeteget tett a balfi gyógyfürdőkórházért és saját háza táján is gyarapította és folyamatosan fejlesztette, szolgálta a gyógyítás ügyét, kiváló tudásával és szervező képességével. Róla az a szóbeszéd járta, hogy rövid ideig Kádár János börtönorvosa volt. Hogy mi ebből az igazság, erről keveset hallani. Mindenesetre, amikor Nagy Lászlóval interjút készíthettem valóban egy erős egyéniség jelent meg előttem idős évei ellenére is. Úgy hallottam képes volt még arra is, hogy botrányt okozó tábornokokat dobjon ki a szanatóriumából. Nagyon meglepődtem, amikor Courvoisier konyakkal kínált, ami abban az időben meglehetősen nagy luxusnak számított, alig mertem elfogadni, aztán egy érdekes beszélgetés zajlott le közöttünk.
Hiller István sokat tanult és olvasott főkönyvtárosként adott nekem számtalan cikkre valót. Az erdészeti könyvtárügy és a soproni helytörténetírás volt szakmai fő területe. Nagy szerepe volt a Selmecbányáról átmentett régi és nagyon értékes könyvek, folyóiratok műemlékkönyvtárba rendezésével. Szenvedéllyel és komoly hozzáértéssel mutogatta ezeket a műveket az egyetem bibliotékájában. Kicsit egy nyelven beszéltünk, mivel ő is tanult a bencés atyáknál, akárcsak én, a könyvek szeretetét és tiszteletét valószínűleg mindketten ott sajátítottuk el. A Soproni Szemle szerkesztőbizottságának tagja volt és 1960-tól a rendszerváltás elejéig ott rengeteg írása jelent meg. Nem szabad elfelejteni, hogy Sopron múltjának kutatásához nagyban hozzájárult.
Nekem nagy öröm volt megszólaltatni, faggatni a szellemkincs őrzőit, a város kultúrájának tovább építőit és lejegyeztem azt, amit mondtak; és bizony mondtak, megosztották tudásukat, amit az általam leadott cikkek tucatjai idéznek a helyi újságok, de országos lapok és magazinok hasábjain is. A sort persze folytatom majd, tartozom ezzel még sokaknak, akik már nincsenek közöttünk, de hordozzák műveiket és emlékeznek rájuk, a mai városlakók.( A fényképen a Városi mozi, amelynek igazgatója a legendás idegenvezető volt hosszú évekig.)

Támogassa a szabad véleményt! Támogassa a független médiát!
A részletekért kattintson ide